nemassdeboer TotaalPlan

Het kán met een plan!

TotaalPlan

Het nemassdeboer TotaalPlan geeft inzicht in uw financiële situatie, nú en in de toekomst.

Wij adviseren hoe uw doelen en wensen zijn te realiseren en of uw huidige financiële producten nog bij u passen. Wij kijken naar uw arbeidsongeschiktheidsrisico, overlijdensrisico, uitvaart, pensioen, vermogensopbouw (beleggingen), lijfrente, woonlasten en natuurlijk hypotheek. Een totale aanpak, zo voorkomt u verrassingen achteraf. Het nemassdeboer TotaalPlan bestaat uit verschillende diensten waardoor u een goed overzicht en controle behoudt over uw financiële situatie, nu én in de toekomst.

Vraagt u zich wel eens af?

Hoe gaat dat straks in de toekomst...

Heeft u doelen en wensen waarvan u wilt weten of u ze kunt realiseren? Wat zijn de gevolgen als u arbeidsongeschikt raakt, uw kinderen willen studeren of uw partner overlijdt? Is het mogelijk om na uw pensioen uw huidige levenswijze voort te zetten? Vragen en wensen waarvoor u voorzieningen kunt treffen in de vorm van verzekeren en sparen. Het nemassdeboer TotaalPlan biedt hiervoor de oplossing.

Kleine plannen, grote plannen?

Het TotaalPlan groeit met u mee!

Iedereen heeft een plan; groot, klein, ambitieus of juist heel ‘low profile’. Wilt u juist nú genieten of toch liever een appeltje voor de dorst? Het maakt niet uit, het is namelijk zeer goed mogelijk voor beide situaties een financieel plan te trekken met het nemassdeboer TotaalPlan. En wijzigt uw plan? Geen probleem, dan wijzigt de invulling van het TotaalPlan met u mee. Flexibel, helder, compleet. Úw plan!

"Maar ik ben toch al verzekerd?"

Dat klopt! Maar sluiten alle verzekeringen die u ooit heeft afgesloten nog wel aan bij uw huidige situatie én voldoen ze voor de toekomst?

Wat is er 'verbeterd' aan het TotaalPlan?

Het nemassdeboer TotaalPlan biedt een compleet pakket voor een vast bedrag per maand. De hoogte van dit maandelijkse bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Een ondernemer heeft een complexere financiële huishouding dan een particulier. Feit blijft dat onze verbeterde aanpak en een goed op elkaar afgestemd plan te allen tijde meer voordeel oplevert dan het onderhouden van losse producten.

Wat mag ik van jullie verwachten?

  • Periodiek persoonlijk gesprek met uw adviseur én uitgebreide rapportage;
  • Doorlopend onderhoud en nazorg op uw complexe financiële producten;
  • Persoonlijke begeleiding bij belangrijke gebeurtenissen en claims op uw verzekeringen;
  • Doorlopende controle op wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving.

Rapport en persoonlijk advies

Elke drie jaar maakt uw adviseur voor u een nieuw financieel rapport. Hierin ziet u de ontwikkeling van uw totale vermogen en van uw inkomsten en uitgaven. Inzicht in uw financiële toekomst biedt u een basis om uw doelstellingen goed vast te stellen. De financiële gevolgen van onverwachte gebeurtenissen en uw persoonlijke doelen worden als toekomstscenario’s inzichtelijk gemaakt. Úw wensen en mogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt.

Onderhoud, beheer en nazorg

Niet alleen uw persoonlijke situatie wijzigt. Ook producten, premies en rentes wijzigen. Een belangrijk onderdeel van het nemassdeboer TotaalPlan is onze doorlopende nazorg op uw complexe financiële producten. Zo controleren wij of uw huidige verzekeringen en andere financiële producten nog bij uw persoonlijke situatie passen. Ook houden wij voor u in de gaten of er aanbiedingen in de markt zijn die beter aansluiten bij uw situatie en wensen.

Persoonlijke begeleiding

Uw adviseur staat klaar indien er belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is. Bij claims op uw verzekeringen zijn wij uw aanspreekpunt en begeleiden wij u bij gesprekken met schade-experts en arbeidsdeskundigen. Wij begrijpen dat het voor u belangrijk is dat verzekeringsclaims tijdig en naar tevredenheid worden behandeld. Voor ons net zo belangrijk als voor u.

Fiscale wetgeving en sociale voorzieningen

De fiscale wetgeving en sociale voorzieningen veranderen voortdurend. De overheid trekt zich steeds meer terug en het sociale vangnet wordt beperkter. De gevolgen van wijzigingen in fiscale wet- regelgeving worden periodiek doorgevoerd in uw plan. Verder beschikken onze adviseurs over alle benodigde kennis en zijn zij uiteraard graag bereid uw vragen te beantwoorden.

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen