09-05-2018

Kwestie van Geld stopt ermee

Kwestie van Geld stopt ermee

Je leest nu de laatste kwestie van geld. Na ruim 20 jaar en een kleine 1000 artikelen, vinden wij het nu een gepast moment om ermee te stoppen. Hoewel wij nog steeds veel positieve reacties ontvangen op onze artikelen, zijn wij van mening dat de toegevoegde waarde minder is geworden. Voor de jongere generaties is informatie zoeken via het internet al een vanzelfsprekendheid. Zij lezen niet meer van papier, maar ook veel ouderen zijn inmiddels overgestapt naar de pc of tablet voor het vergaren van informatie. In deze laatste kwestie blikken wij terug op het ontstaan van onze rubriek en enkele belangrijke ontwikkelingen sindsdien.

Hoge kosten en grote risico’s in financiële producten
In februari 1998 begonnen Henk Schilder en ondergetekende met ‘een kwestie van geld’ vanwege onze persoonlijke frustratie over de wijze waarop veel financiële producten werden verkocht. Niet het belang van de klant stond voorop, maar de hoge verdiensten voor de uitgevende partijen, vaak banken en verzekeraars, waren meestal het belangrijkste. Zo maakten wij ons in 1998 al erg boos over het ontbreken van duidelijke informatie over de hoge kosten in beleggingsverzekeringen, veel te hoge prognoserendementen en grote risico’s in aandelen lease producten. Pas veel later werd dit door de consumentenorganisaties opgepakt. Soms werden we er een beetje moedeloos van. We wisten echter dat we op de goede weg zaten toen Dirk Scheringa dreigde met een rechtszaak, als wij niet zouden stoppen met negatieve publiciteit over de producten van DSB. We weten inmiddels allemaal hoe het met DSB is afgelopen. De rechtszaak is er nooit gekomen. Nu – ruim 20 jaar later- worden nog steeds rechtszaken gevoerd over deze ‘woekerpolissen’.

Kwestie van geld op TV
Onze voor die tijd redelijk unieke kijk op de financiële wereld en met name de vaak slechte producten die in die tijd op de markt kwamen, viel blijkbaar op. Een toenmalig TV programma Business Update kwam er speciaal voor naar Volendam en maakte er een item van. Het was voor ons natuurlijk een hoogtepunt en gaf ons de energie om met de rubriek door te gaan.

Beursontwikkeling rode draad
Sinds de start van de rubriek hebben wij veel geschreven over de beurskoersen. Van de tot in de hemel stijgende beurskoersen van de jaren negentig van de vorige eeuw, tot de dieptepunten na de aanvallen op de Twin Towers in New York en de daarop volgende golfoorlogen en ook de latere economische crisis kwam voorbij. Sinds 2009 is het tij gekeerd en zijn de beurzen rustiger geworden en tot nieuwe hoogtes gestegen. Via een serie van acht artikelen ‘beleggen in een nieuwe wereld’ hebben wij in de periode 2007-2010 de nieuwe ontwikkelingen beschreven en uitgelegd hoe je daar als belegger van kunt profiteren.

Alle adviseurs schreven mee
Hoewel de aanleiding voor de rubriek was gelegen in onvrede over met name beleggingsproducten, wilden wij onze lezers ook informeren over andere financiële zaken en producten. Sinds een paar jaar schrijven alle adviseurs van nemassdeboer periodiek een artikel, ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme.

De geschiedenis herhaalt zich
Nu de beurzen alweer langere tijd stijgen, begint de geschiedenis zich weer te herhalen. Opnieuw kunnen we lezen over financiële producten waarvan de vraag is of het product goed is voor de klant of voor de uitgevende instelling. Ook nu zien we weer offertes voor beleggingsverzekeringen met prognoserendementen van boven de 10%. Gelukkig worden daar ook nu weer kanttekeningen bij geplaatst.

Invloed van ‘Europa’ wordt steeds groter
Er is echter een groot verschil met 20 jaar geleden. Het zijn namelijk nu de financiële instellingen zelf die bezwaar maken tegen de hoge prognoserendementen. De rendementen zijn namelijk niet reëel en ze zijn bang dat ze straks weer in het beklaagdenbankje terecht komen, als het fout gaat. Net als bij veel andere vreemde ontwikkelingen die we in ons landje mee maken, wordt dit echter veroorzaakt door verplichtingen vanuit Europese regelgeving.

De invloed van Europa op alles wat wij met elkaar afspreken en regelen wordt steeds groter. Hoewel er steeds meer weerstand tegen de soms doorgeslagen bemoeienis ontstaat, zal deze trein niet meer stoppen. Dat is de prijs die we met zijn allen moeten betalen voor een lange periode zonder oorlog, economische voorspoed, lage rente en nog een beetje uitzicht op een wereld die ook voor de kinderen van onze kinderen nog ‘letterlijk’ leefbaar zal zijn.

Waar wij vroeger nog de illusie hadden dat wij via onze rubriek nog wat konden bewerkstelligen bij financiële instanties, hebben wij die illusie niet als het gaat om het grote Europa. En misschien is dat maar goed ook….

Namens alle schrijvers van onze kwesties dank ik je voor de bereidheid om onze soms wat moeilijke artikelen te lezen en de vele positieve reacties die wij in de afgelopen 20 jaar mochten ontvangen.

Nico Karhof

PS: wil je nog eens terug kijken; de belangrijkste kwesties van de afgelopen 15 jaar kun je terug vinden op onze site

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen