25-04-2018

Schade? Waarom wordt een expert ingeschakeld?

Schade? Waarom wordt een expert ingeschakeld?

Je hebt schade in je woning of bedrijfspand door bijvoorbeeld lekkage of brand. In de meeste gevallen zal je verzekeraar een expert inschakelen. Deze expert zal samen met jou de schade vaststellen. De schade-expert kan in loondienst zijn bij de verzekeraar of van een extern expertisebureau komen.

Wat doet de schade-expert?
De schade-expert stelt de omvang van de schade vast. Ook controleert hij of het verzekerde bedrag voldoende is, of dat er onverhoopt sprake is van onderverzekering. Hij kan herstelbedrijven of schoonmaakbedrijven inschakelen en voor je informeren naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. Preventieve maatregelen kan je ook met hem bespreken.

Kies je er voor om zelf herstelbedrijven in te schakelen? Dan kan je offertes opvragen en deze indienen bij de expert. Aan de hand van de offertes en het onderzoek naar de oorzaak van de schade zal hij zijn expertiserapport opmaken en naar de verzekeraar toesturen. De verzekeraar beoordeelt of er dekking is voor de schade en stelt de uitkering vast.

Zelf een schade-expert kiezen?
Wil je gebruik maken van een door jezelf ingeschakelde deskundige? Dat mag. Je kan zelf een zgn. contra-expert inschakelen om voor jouw belangen op te komen. Je verzekeraar is verplicht daar aan mee te werken.

Deze contra-expert komt op voor jouw belangen, gaat in onderhandeling met de expert van de verzekeraar en let er op dat de polisvoorwaarden goed worden gevolgd. Jouw contra-expert benoemt samen met de expert van de verzekeraar vooraf een derde schade-expert (de arbiter). Mochten na verloop van tijd beiden het niet eens kunnen worden over de hoogte van de schade, bepaalt de arbiter de uiteindelijke omvang van de schade.

Kijk vooraf in de polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur of de kosten voor een contra-expert worden vergoed. Verzekeraars hanteren verschillende voorwaarden. De een vergoedt deze kosten niet, de andere alleen de redelijke kosten en weer andere tot de hoogte van de kosten voor de eigen expert.

In bepaalde gevallen wordt ook een onderzoeksbureau ingeschakeld
Om de oorzaak van de schade duidelijk te krijgen, schakelt een verzekeraar soms een onderzoeksbureau in. De onderzoeker kan je vragen stellen over feiten en omstandigheden bij het ontstaan van de schade. Zij kunnen bijvoorbeeld vaststellen of een brand is aangestoken of niet. De kosten van het onderzoeksbureau worden door de verzekeraar betaald.

Wil je zelf ook een onderzoek instellen naar de oorzaak van de schade? Dan kan je daarvoor een gekwalificeerd onderzoeksbureau inschakelen. Je verzekeringsadviseur kan je hierover informeren. Deze kosten zijn wel voor eigen rekening.

Regels bij schade
Om een schade zo goed mogelijk te regelen is het belangrijk dat je jezelf aan een aantal regels houdt. Deze regels zijn in de polisvoorwaarden opgenomen. Bijvoorbeeld:

- je hebt een schadebeperkingsplicht; zorg ervoor dat de schade niet groter wordt;
- neem contact op met je adviseur of verzekeraar voordat je grove materialen gaat wegslopen;
- verleen aan betrokken partijen alle medewerking die nodig is om de schade goed te kunnen regelen;
- geef alle informatie aan de schade-expert die nodig is om de schade te kunnen bepalen. Vraagt de schade-expert om foto’s, nota’s of offertes? Geef die dan zo snel mogelijk. De schade-expert kan zijn rapport dan snel naar de verzekeraar sturen.
- pleeg geen fraude. Bij fraude geeft de fraudeur een verkeerde voorstelling van zaken om bijvoorbeeld een hogere uitkering te krijgen dan waar recht op is. Denk daarbij aan het veranderen van bedragen op nota’s of meer declareren dan de daadwerkelijke schade.

De experts die verzekeraars inschakelen zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Het NIVRE bevordert de deskundigheid. De schade-experts houden zich aan de ‘Gedragscode schade-expertiseorganisaties’. Hierin staat onder andere dat de experts geen handelingen mogen verrichten, waardoor de schijn van partijdigheid wordt gewekt. Ook zien zij er op toe dat de expert geen opdracht aanvaardt van een verzekeraar waarin sprake is van (een bepaalde mate van) sturing naar een door de verzekeraar gewenste uitkomst.

Expert is er voor beide partijen
De schademedewerker van jouw adviseur volgt voor jou de schade afhandeling en onderhoudt het contact. De verzekeringsexpert fungeert daarbij ook als contactpersoon voor de verzekerde. Je hoeft niet eerst je verzekeraar te bellen. Dat een expert op pad wordt gestuurd om het schadebedrag zo laag mogelijk te houden is een hardnekkig misverstand. Een expert denkt met je mee en heeft als doel om een schade voor beide partijen naar tevredenheid af te handelen.

Verzekeringen lopen vaak gedurende een lange tijd. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of jouw verzekeringen nog actueel zijn. Sluiten de dekkingen en de verzekerde bedragen nog aan bij je wensen? Heb je geen overlappende dekkingen? Op die manier voorkom je onaangename verassingen als je onverhoopt schade hebt.

Carlo Smit en Anita Veerman, schadebehandelaars.

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen