22-03-2018

AVG in orde? Steeds meer ondernemers dekken de risico's af

Eind mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf dat moment moeten alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken en in bezit hebben voldoen aan de regels van de AVG. Datalekken worden beboet als in strijd met de AVG is gehandeld. Veel bedrijven hebben sindsdien opnieuw hun cyberrisico's in kaart gebracht en besloten die (deels) bij een verzekeraar onder te brengen.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is de markt voor cyberverzekeringen de afgelopen twee jaar verdubbeld. Die groei schrijft de brancheorganisatie helemaal toe aan bedrijven die professioneel data verwerken. AVG op enorm veel bedrijven van...

 Lees meer
Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen