DiVerz!

DiVerz!

DiVerz! is het gezamenlijke volmachtbedrijf van een aantal assurantiekantoren waaronder De Jong. Als volmachtbedrijf kan DiVerz! zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeringsmaatschappijen, het traject doorlopen van acceptatie, polisopmaak en schadeafhandeling. Dat werkt veel sneller, zeker voor u als klant van De Jong.

De partners binnen DiVerz! werken intensief samen. Ze delen kennis, ontwerpen samen efficiënte werkprocessen, ontwikkelen innovatieve producten en inkoopkrachten worden gebundeld.

Gevolmachtigd Agent

DiVerz! heeft de bevoegdheid om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet dus bijna alles wat een verzekeraar ook doet.

Protocol Volmacht

DiVerz! is gevolmachtigd agent hetgeen betekent dat zij namens en voor rekening van een aantal verzekeraars verzekeringen accepteren, polissen opmaken, maar ook schades op dekking beoordelen en afhandelen. Op de polis staat vermeld voor wie van de verzekeraars zij hun werk doen.

In onze advisering zijn wij een ongebonden objectieve bemiddelaar en staat alleen uw belang centraal.

Voordelen voor u

 • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf.
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling.
 • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld.
 • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken.
Website DiVerz!

DiVerz! is gevolmachtigd namens de volgende verzekeraars

 • Allianz Benelux
 • Allianz Global Assistance
 • ARAG
 • ASR
 • Avéro Achmea
 • DAS
 • De Goudse Verzekeringen
 • Guardian Group
 • MS Amlin
 • Nationale-Nederlanden
 • Rhion
 • Samenwerking Glasverzekering

Conflicterende belangen

Er kan een belangenconflict ontstaan tussen het bemiddelings- en volmachtbedrijf. In dat geval zal dhr. P. Haklander, uitsluitend en alleen de belangen van DiVerz! behartigen, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerde en volmachtsgever(s).

Klacht DiVerz!

Een klacht kunt u indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) in behandeling nemen. Wij nemen iedere klacht serieus en zullen deze op waarde inschatten en behandelen. Over het verloop zullen wij u informeren.

Voor voorwaarden en productwijzers zoals die door DiVerz! worden gebruikt, verwijzen wij u naar www.diverz.nl.

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen