ZZP Beter Geregeld

De juiste verzekering voor de zzp'er

 Afspraak maken vrijblijvend advies Ik wil een second opinion
ZZP Goed Geregeld

De vrijheid van zelf je eigen zaken regelen als zzp'er is het mooiste wat er is. Maar u loopt als zzp'er méér risico dan u misschien zelf beseft. Voorkom dat en laat u goed adviseren door de zakelijk adviseurs van nemassdeboer.

 Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Advies en begeleiding door onze specialisten. Van A tot Z.

1.

Betrouwbaar advies en opvolging door experts

Onze zakelijk adviseurs (zzp-specialisten) geven u een overall advies over het al dan niet afdekken van de risico’s. Met u worden onze conclusies en aanbevelingen besproken en komen we samen tot de beslissing welke stappen wanneer en door wie moeten worden genomen.

Uw adviseur verzorgt de uitvoering van het advies. Alle zaken zoals ingangsdatums, dekkingen, formulieren, procedures en controles worden voor u uitgevoerd. Zodat alles tegen zo gunstig mogelijke condities tot in de puntjes wordt gerealiseerd en u zich nergens zorgen over hoeft te maken.

Waar kunt u op rekenen?

 • U krijgt advies op maat over de best passende oplossingen voor uw specifieke situatie.
 • Wij vergelijken uw situatie inclusief uw huidige verzekeringen met de huidige marktstandaard inzake premie en voorwaarden.
 • Wij controleren uw situatie op overbodige dekkingen en verzekeringen.
 • Wij stellen vast of er een beter passende oplossing is om uw risico's af te dekken.

2.

Goed en blijvend risicobeheer

Wij zorgen voor het doorlopende beheer van uw financiële situatie en verzekeringsoplossingen. Regelmatig onderhouden wij contact met u (en derden) en toetsen wij of er zich relevante wijzigingen in uw (bedrijfs)situatie hebben voorgedaan.

Waar kunt u op rekenen?

 • Periodiek overleg met uw adviseur over ontwikkelingen in uw (bedrijfs)situatie en evt. benodigd revisie van de uitgevoerde oplossingen;
 • Wij volgen voor u de marktontwikkelingen en nieuwe productontwikkelingen;
 • Wij informeren en instrueren verzekeraars over ontwikkelingen, nieuwe activiteiten en relevante veranderingen binnen uw bedrijf;
 • De premie en condities van uw verzekeringen worden periodiek uitgebreid vergeleken;

3.

Schadebehandeling en belangenbehartiging

Schade? U ontvangt de beste service. Uw adviseur wordt betrokken bij de schadebehandeling en wij hebben een aparte schadeafdeling die zich volledig richten op het behandelen van schades. Zo heeft u een vast aanspreekpunt en worden schades tijdig en zorgvuldig behandeld.

Waar kunt u op rekenen?

 • Optreden als adviseur en vraagbaak bij (dreigende) schades;
 • In behandeling nemen en uitzetten van schades bij de juiste verzekeraars en partijen;
 • Het aansprakelijk stellen van derden en verhalen van schades;
 • Het inschakelen, regisseren en coördineren van externe deskundigen zoals verzekeraars, expertisebureaus, advocaten, huurder, herstellers en betrokkenen;
 • Het controleren van ingenomen standpunten en toetsing aan polisvoorwaarden, wet- en regelgeving, jurisprudentie en gedragscodes;
 • Het bewaken van de voortgang van schadedossiers.
Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen