Aansprakelijkheid & Recht

Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld door iemand van buitenaf of door één van uw werknemers. Of misschien wilt u op een bepaald punt zelf wel iemand aansprakelijk stellen. Het is belangrijk om bepaalde risico’s af te dekken. Maar hoe pakt u dat aan? Wij wijzen u de weg.

Welke risico’s kun je afdekken?

 •  U krijgt een geschil met een leverancier over een levering.
 •  Een klant komt ten val in uw winkel en stelt u daarvoor aansprakelijk.
 •  Een medewerker loopt letselschade op tijdens het werk.
 •  U krijgt een geschil met een klant over een betaling.
 •  Een klant wordt ziek van iets wat u hebt geleverd.
 •  Een medewerker veroorzaakt een verkeersongeval tijdens het bezorgen van producten.
 Meer over zakelijk verzekeren

Veel gebruikte verzekeringen

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

  Veroorzaakt u of één van uw medewerkers materiële schade tijdens het werk? En kan uw onderneming daarvoor aansprakelijk worden gesteld? Dan kan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen beperken. Een onmisbare verzekering voor iedere onderneming.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders en Commissarissen

  Als bestuurder, commissaris of toezichthouder loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor ‘onbehoorlijke taakvervulling’. De AVB biedt in dat geval geen uitkomst; het gaat om persoonlijke, hoofdelijke aansprakelijkheid. Oftewel: het privévermogen van u als bestuurder is in het geding. Bovendien kunt u ook nog eens aansprakelijk worden gesteld voor wanbestuur van een collega. Absoluut een risico waarbij stil moet worden gestaan.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  Bent u een administratief, juridisch of financieel dienstverlener? Wanneer u in zo’n beroep fouten maakt (bijvoorbeeld door nalatigheid of een vergissing), kunnen mensen of bedrijven hierdoor financieel nadeel leiden, zonder dat er sprake is van materiele schade of letselschade. Deze ‘zuivere vermogensschade’ is niet gedekt op een AVB. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan uitkomst bieden.

 • Cyberrisksverzekering

  Automatisering en digitalisering brengen nieuwe risico’s met zich mee. Wat gebeurt er als een medewerker een verkeerde bijlage opent? Of als uw firewall niet alles tegenhoudt? Uw onderneming kan zomaar stil komen te liggen doordat het systeem niet meer werkt. Of er kunnen belangrijke gegevens gestolen worden of kwijtraken. Een cyberriskverzekering kan u beschermen tegen aanspraken van derden, maar ook tegen kosten die worden veroorzaakt door een incident. Informeer daarom naar een cyberriskverzekering. Zo staat u sterker als ondernemer. Milieuschadeverzekering Milieuschade heeft vele oorzaken, zoals bijvoorbeeld asbest. Maar ook gesmolten kunststoffen die na een brand in de grond of in het water terecht komen leveren schade aan het milieu. Als ondernemer heeft u bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. Met de milieuschadeverzekering kunt u uzelf beschermen tegen de financiële gevolgen.

 • Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM)

  Uw medewerkers zijn vaak dagelijks voor hun werkzaamheden onderweg. Dit brengt risico’s met zich mee. Zo kunt u als ondernemer worden aangesproken voor schade door een ongeval die een werknemer onder werktijd heeft veroorzaakt. Claims voor letselschade, smartengeld en inkomensschade kunnen zeer omvangrijk zijn.

 • Vervoerdersaansprakelijkheid

  Vervoert u goederen voor anderen? Dan loopt u het risico aansprakelijk te worden gesteld voor schade aan vervoerde zaken. Of misschien zelfs wel voor diefstal. Met de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uzelf tegen de contractuele aansprakelijkheid van u als vervoerder.

 • Zakelijke rechtsbijstand

  Met de rechtsbijstandverzekering voor ondernemers bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij vrijwel al uw ondernemersactiviteiten. Zo kunt u hoge en onverwachte juridische kosten vermijden en krijgt u waar u recht op hebt.

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen