Pensioen voor werknemers

U wilt een goede pensioenregeling voor uw medewerkers maar het aanbod is groot. Wij wijzen u de weg. Wij informeren uw medewerkers, maken pensioenberekeningen en voeren onderhandelingen uit met pensioen verzekeraars.

Ook beoordelen wij op basis van inleg, kosten en rendement of het zinvol is om wél of géén pensioenregeling te treffen. Een alternatieve oplossing is dat uw medewerkers zelfstandig vermogen gaan opbouwen voor later. Dit is mogelijk indien er geen verplichting van CAO of Bedrijfspensioenfonds geldt. In overleg met u bespreken wij de mogelijkheden en indien gewenst geven wij toelichting en advies aan uw medewerkers.

 Meer over zakelijk verzekeren

Waarvoor kunt u ons inschakelen?

 • Selectie en opstart van een nieuwe pensioenregeling
 • Beoordeling en vergelijking van de bestaande pensioenregeling en verzekeringscontracten
 • Introductie van de pensioenregeling bij medewerkers
 • Pensioenadvies bij fusie of overname
 • Begeleiding goedkeuringstraject inzake medewerkers/OR
 • Integratie van meerdere pensioenregelingen binnen uw bedrijf
 • Verplichtstellingsvraagstukken inzake bedrijfstakpensioenfondsen

Professioneel advies door nemassdeboer

 • Inventarisatie
 • Analyse
 • Uitgebreid advies
 • Uitgebreid contact met werknemers
 • Uitvoeren onderhandelingen pensioenverzekeraar
 • Beheer en nazorg op uw pensioenregeling

Advies van nemassdeboer

Het opzetten van een goede pensioenregeling vereist een grondige analyse en uitwerking. Hieronder treft u een overzicht aan van de werkzaamheden die u van ons mag verwachten als het gaat om onze begeleiding en advisering bij het opzetten van een pensioenregeling.

Wij geven begeleiding bij:

 • Keuze soort pensioenregeling
 • Keuze verzekeraar en productaanbiedingen
 • Implementatie pensioenregeling

Beheer van uw pensioenregeling

Na de werkzaamheden rondom pensioenadvies voor werkgevers kunnen wij ingeschakeld worden voor pensioenbeheer. Beheer van een (semi) collectieve pensioenregeling is (zelfs voor professionals) een intensief traject.

Zorgplicht
De werkgever heeft richting diverse partijen een zorgplicht die (ook wettelijk) aan veel eisen moet voldoen. De kring van belanghebbenden wordt steeds groter:

 • De belastingdienst
 • De pensioenuitvoerder
 • De deelnemers
 • De accountant
 • De aandeelhouders

Deze zorgplicht van de werkgever kunnen wij uit handen nemen.

Pensioenberekeningen

nemassdeboer zal voor u (zowel op individueel als collectiefniveau) berekening voor u uitvoeren en/of laten uitvoeren door derden. Dit laatste is in geval van actuariële berekeningen. Indien nodig zullen wij na overleg met u een actuariskantoor inschakelen. Zo wordt u op een effectieve wijze geholpen.

Mogelijke berekeningen:

 • Fiscale pensioenberekeningen
 • Commerciële pensioenberekeningen
 • Kapitaalvaststellingen ten behoeve van partner- en/of wezenpensioen
 • Lijfrenteberekeningen
 • Echtscheidingsberekeningen
 • Uitstel of vervroeging van pensioen
 • Berekening inkoop van dienstjaren
 • Beoordeling van waardeoverdracht berekeningen
 • Gelijkwaardigheidsberekeningen
 • Uitzichtberekeningen
 • Premie(prognose)berekeningen
Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen