28-02-2018

Een aflossingsvrije hypotheek. Geen aflossingsverplichting, of toch wel? Deel 2

Een aflossingsvrije hypotheek. Geen aflossingsverplichting, of toch wel? Deel 2

De totale hypotheekschuld in Nederland bestaat voor meer dan 50% uit leningen waarop niet regulier wordt afgelost. In de vorige kwestie gingen wij in op de verplichting de hypotheek op enig moment toch af te lossen. Deze verplichting is op zowat elke hypotheek van toepassing. We hebben gemerkt dat dit onderwerp bij veel huiseigenaren leeft. Daarom gaan we er in deze Kwestie opnieuw op in.

Is een aflossingsvrije hypotheek wel een goede hypotheekvorm?
Hypotheekverstrekkers zijn opgeroepen om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te activeren om aandacht aan hun financiële situatie te geven. Of een aflossingsvrije hypotheek een slechte hypotheekvorm is, is daarmee natuurlijk niet gezegd. De vraag die een ieder met een aflossingsvrije hypotheek zichzelf zou moeten stellen, is of de schuld en de daarbij behorende maandelijkse terugkerende hypotheeklast, passend is bij de huidige, maar zeker ook de toekomstige financiële situatie. Een aflossingsvrije hypotheek kenmerkt zich niet door een verbod op aflossen gedurende de looptijd. Elke geldverstrekker staat het toe om jaarlijks een bepaald deel van de lening af te lossen, zonder dat dit een vergoeding voor vervroegde aflossing (boeterente) met zich meebrengt. Hoe groot dit deel is, verschilt per aanbieder en varieert van 10% tot 25% van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening, tot een enkele hypotheekverstrekker die het toestaat om onbeperkt boetevrij af te lossen, mits dit aantoonbaar uit eigen middelen (dus geen geleende gelden) gebeurt.

Een positief kenmerk van de aflossingsvrije hypotheek is dat je dus ‘in eigen tempo’ kunt aflossen. In periodes dat je meer financiële ruimte hebt, kan je meer (jaarlijks) aflossen. In periodes dat de financiële situatie dit niet toestaat (bijvoorbeeld bij opgroeiende of studerende kinderen) zou je het rustiger aan kunnen doen. Je hebt in bepaalde mate dus sturing op je besteedbaar inkomen. Belangrijk hierbij is dat je inzicht houdt in hetgeen waarmee je bezig bent, immers, het betalen van alleen rente is gezien de lage(re) maandtermijn, wel verleidelijk.

Moet ik maatregelen nemen?
Gezien het vrije karakter van de aflossing gedurende de looptijd zal in veel gevallen een aflossingsvrije hypotheek op de einddatum niet volledig zijn afgelost. Een van de alternatieven die je dan hebt, is om de hypotheek te verlengen, al dan niet bij dezelfde geldverstrekker. Voor een aantal huiseigenaren zal het helemaal niet erg (of mogelijk zelfs wenselijk) zijn om de hypothecaire lening te prolongeren. Wanneer de rentelasten van de resterende hypotheekschuld goed te dragen zijn op het (pensioen)inkomen van dat moment, dan hoeft er niets aan de hand te zijn. Het kan zelfs het resultaat zijn van een prima planning: lage lasten in bepaalde levensfases dat dit wenselijk (of noodzakelijk) was , hebben geleid in een resterende (maar acceptabele) rentelast na 30 jaar.

Veel huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheekvorm waarbij de toekomstige restschuld mogelijk zal tegenvallen (bijvoorbeeld bij beleggingshypotheken) zullen nog wel maatregelen moeten nemen om de hypotheek tot een wenselijk of acceptabel niveau terug te brengen. Er zijn diverse alternatieven waaraan gedacht kan worden.

  • Het verlagen van de rentelasten van de hypotheek zodat er meer ruimte ontstaat voor maandelijkse aflossing. Dit kan bijvoorbeeld door de huidige hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met een lagere rente of gebruik te maken van rentemiddeling . Of dit interessant is, is afhankelijk van diverse factoren. Vraag een financieel adviseur om u hierbij te adviseren;
  • Het aanpassen van de financieringsvorm, waarbij de (vaste maandelijkse) aflossing tot een geplande restschuld leidt;
  • Zelf gelden opzij zetten om jaarlijks of op de einddatum extra af te kunnen lossen:
  • Vrijwillige maandelijkse aflossingen: sommige hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om met een periodieke overboeking maandelijks vrijwillig op de hypotheek af te lossen.

Conclusie
Zorg dat je in kaart krijgt hoe je hypotheekschuld zich ontwikkelt en of dit past bij je wensen en doelstellingen. Voorkom negatieve verassingen van een (te hoge) toekomstige restschuld en neem vroegtijdig maatregelen zodat de hypotheek ook in de toekomst voldoet aan je wensen en doelstellingen en aansluit aan je financiële situatie.

Zorg dat je een plan hebt, laat je daarbij adviseren!

Heb je de vorige Kwestie van Geld gemist? Kijk op www.nemassdeboer.nl/kwestie-van-geld

Jack Tol, hypotheekadviseur

Nemassdeboer maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Instellingen